Butiksrondering

Butiksrondering – se din butik ur kundens perspektiv

Med verktyget Butiksrondering kan man systematiskt mäta hur butiken ser ut utifrån kundens perspektiv. Du styr själv när och hur ronderingarna ska utföras, genom att anpassa ronderingarna med hjälp av verktyget. Ronderingarna genomförs sedan på en läsplatta via appen Butiksrondering. Du får historik samt statistik över dina ronderingar.

U

Upptäcka och åtgärda avvikelser snabbt

Se butiken ur kundens perspektiv

&

Få ökat engagemang hos medarbetare

En bättre butik

Z

Högre lägsta-nivå

f

Mätbar uppföljning

Visualisera

Skapa bildreferenser

Få rapporter via sms/mail