Produkt

Digital körjournal

 

Slipp pappershanteringen och för körjournal digitalt! Appen möjliggör bl.a. minskad administration likaså att skador och fel på bilen upptäcks i tid så att kostnaden för åtgärder begränsas och att garantier kan nyttjas.

Ett verktyg för er

^
Körjournal

Slippa pappershanteringen kring körjournaler och nu i stället föra körjournal digitalt i en app som i realtid skickar information till administrativ personal.

^
Skador

Upptäcka skador/fel på bilarna i så god tid som möjligt så att kostnader för åtgärder begränsas och att eventuella garantier nyttjas i tid.

^
Frågor

Minimera antalet samtal rörande bilfrågor till administrativ personal.

Vinst med Appen

Kostnadsbesparing
Uppkomna skador eller fel rapporteras via appen vid varje tillfälle bilen används.
Tidsbesparing
Nödvändig information finns i appen. Ingen kontakt behöver tas med administrativ personal.
Förenkling
Körjournal skrivs direkt i appen och skickas digitalt till administrationen i realtid.

0176-65 52 90

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje

Gillar du det du ser?
Vill du veta mer så ring gärna oss eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

13 + 15 =