Produkt

Digital körjournal

 

Slipp pappershanteringen och för körjournal digitalt! Appen möjliggör bl.a. minskad administration likaså att skador och fel på bilen upptäcks i tid så att kostnaden för åtgärder begränsas och att garantier kan nyttjas.

Ett verktyg för er

^
Körjournal

Slippa pappershanteringen kring körjournaler och nu i stället föra körjournal digitalt i en app som i realtid skickar information till administrativ personal.

^
Skador

Upptäcka skador/fel på bilarna i så god tid som möjligt så att kostnader för åtgärder begränsas och att eventuella garantier nyttjas i tid.

^
Frågor

Minimera antalet samtal rörande bilfrågor till administrativ personal.

Vinst med Appen

Kostnadsbesparing
Uppkomna skador eller fel rapporteras via appen vid varje tillfälle bilen används.
Tidsbesparing
Nödvändig information finns i appen. Ingen kontakt behöver tas med administrativ personal.
Förenkling
Körjournal skrivs direkt i appen och skickas digitalt till administrationen i realtid.

0176-65 52 90

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje

Gillar du det du ser?
Vill du veta mer så ring gärna oss eller använd formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

7 + 10 =