Tjänster

GDPR

 

Behöver du komma vidare i arbetet rörande GDPR? 
Lindra huvudvärken, få handledning och se till att frågorna blir besvarade!

GDPR-projektledning

I maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), som ersatte PuL (Personuppgiftslagen). Den reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Alla företag berörs och det är viktigt att företaget har en god policy kring hanteringen av personuppgifter då det kan bli kännbara sanktionsavgifter om man bryter mot reglerna.

  • Vad innebär GDPR för dig och ditt företag?
  • Var finns personuppgifter?
  • Vilka personuppgifter får ni spara?
  • Hanterar ni personuppgifterna på ett säkert sätt?
  • Hur säkerställer ni att en personuppgift är borttagen ur alla system?
  • Behöver ert företag en DPO (Dataskyddsombudsman)?

Vi kan hjälpa er med att besvara ovanstående frågor och med hela eller delar av er GDPR-policy, d.v.s. kartläggning, riskanalys, åtgärdsplan, implementering samt uppföljning! Ta kontakt med någon av våra GDPR-projektledare via mail

Gillar du det du ser?

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster, tveka inte att kontakta oss.

0176-65 52 90

Ring oss gärna, vi gillar det!

E-POST

Skriv ett par rader, vi återkopplar!

Besöksadress

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje