AB Norrbil – företaget med GDPR högt upp på agendan

Norrbil är ett av Roslagens största bilvaruhus och är auktoriserade återförsäljare av Volkswagen, Audi, Skoda och VW Transportbilar. Bolaget omsätter ca 500 miljoner, har 55 anställda och säljer drygt 2300 bilar per år.

UTMANINGEN
Dataskyddsförordningen kräver att företag ska ha en tydlig dokumentation av de system som hanterar personuppgifter samt en utarbetad strategi för hur man ökar medvetenheten och kompetensen hos såväl ledning som personal kring GDPR-frågor. Frågor som Norrbil ombad oss att besvara var:

 • Vilken typ av personuppgifter hanteras i resp. system?
 • Vilka har tillgång till personuppgifterna?
 • Vem är ansvarig för att personuppgifterna hanteras lagenligt?
 • Hur säkerställer man att hanteringen fortsätter vara säker?
 • Vilka policys behöver utformas för att veta när, hur och vem som ska agera om en personuppgift ex. ska raderas?

LÖSNINGEN
Vi intervjuade personal på plats för att få demos i samtliga system samt förstå den dagliga driften. Detta resulterade i följande:

 • Nulägesanalys – en rapport som tydligt indikerar var man bör tillsätta resurser för att komma vidare i GDPR-arbetet
 • Kartläggning – både av system och diverse olika dokument som besvarar frågorna ovan
 • Utbildning – för all personal i vad dataskyddförordningen innebär inkl. IT-säkerhet
 • Dokumentation över personuppgiftsbehandlingar – digitalt sparad i Draftit (läs mer om Draftit på www.draftit.se).
 • Nästa steg-rapport – innehållande tips och råd för säkrare hantering av personuppgifter samt plan för hur Norrbil bör arbeta vidare internt.

BEWiSynbra – Ett företag i expansion

Sedan starten 1980 har BEWi fokuserat på förpackningar och byggnadsisolering. Bewi har sedan 2006 gjort flera stora företagsförvärv för att bl.a. själva kunna erbjuda hela kedjan; från råmaterial till färdig produkt samt stärka sin position på den svenska och europeiska marknaden. 2018 förvärvas Synbra Holding B.V. och namnet ändras till BEWiSynbra Group. UTMANINGEN BEWiSynbra Group är en snabbt expanderande organisation i Europa. De har gått från 2 fabriker till 30 stycken på några år! De behöver en IT-partner som både klarar av att:
 • Snabbt implementera de nya verksamheterna i den befintliga organisationen
 • Löpande anpassa IT-strukturen efter de nya behoven
 • IT-infrastrukturen ska vara säker och godkänd för att ta bolaget till börsen
LÖSNINGEN Rely IT har fått helhetsansvar för BEWiSynbras IT-infrastruktur; allt från klienter, nätverk och servrar till säkerhet. Bland annat har vi centraliserat alla tjänster för att minimera BEWiSynbras drift- och supportkostnader. Hela lösningen är byggd på standardkomponenter i Microsoft Azure och Office 365.

Trafikinformation i realtid

Färjerederiet, som är en del av Trafikverket, driver färjetrafik och har 41 färjeleder över hela landet. Deras fartyg transporterar över 13 miljoner fordon och 22 miljoner passagerare årligen vilket gör dem till ett av världens största rederier.

UTMANINGEN

Färjerederiet vill i realtid ge sina resenärer utökad service som t.ex. tidtabeller och information om trafikstörningar.

LÖSNINGEN

Lösningen blev en tidtabelldatabas som förser elektroniska skyltar ute vid färjelederna, appar samt talsvar med både avgångstider och trafikinformation. Det är över 1.500 utvecklare som har tillgång till denna databas och som kontinuerligt utvecklar produkter som underlättar för dig som resenär.

Lindskrogs Hämtningslista

Lindskrog parkering har funnits sedan slutet av sextiotalet men hette tidigare Arlanda Parkering.

Namnet Lindskrog kom till när de nya ägarna köpte parkeringen 1997 och sedan dess har parkeringen utökat antalet platser från ca 500 till 1300 stycken. Verksamheten har även utvecklats till att bedriva biltvätt och annan bilvård samt verkstad.

UTMANINGEN

Öka kundservicen gällande transporter mellan Stockholm Arlanda flygplats och långtidsparkeringen.

LÖSNINGEN

En app som visar information om:

 • de olika flighterna
 • hur många bilar och passagerare det är per flight
 • flyget har landat
 • parkeringen är betald
 • information kring bilen

ICA-handlarnas Beslutsstöd

ICA-konceptet bygger på en idé om att kombinera det bästa av två världar – lokalt entreprenörskap och stordriftsfördelar.

ICA-idéns främsta styrka är det lokala entreprenörskapet med fria handlare som känner sin lokala marknad och har ett starkt lokalt samhällsengagemang.

UTMANINGEN

ICA-handlarnas Förbund (handlarnas medlemsorganisation) ville skapa ett verktyg för sina handlare som stödjer och främjar en positiv utveckling både vad det gäller lönsamhet, konkurrenskraft samt högt kundförtroende.

LÖSNINGEN

Lösningen blev ett skräddarsytt benchmarkingsystem, Beslutsstödsbanken, som erbjuder handlarna en unik möjlighet att ligga steget före. ICA-handlarna kan nämligen jämföra sin butik med liknande butiker med syfte att hitta förbättringsområden och därmed kunna öka lönsamheten!

Inloggning i appen sker säkert med mobilt BankID och det är bara handlaren som ser den egna butikens siffror, både försäljnings- och bokslutsdata.

Genom Beslutsstödsbanken spar handlarna tid, ökar sin marginal och får ännu bättre koll!

Läs mer: Klicka här!

NOTE – Kvalitetssäkring

NOTE är en av norra Europas ledande tillverkningspartner för tillverkning av elektronikbaserade produkter och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2004. Marknadspositionen är särskilt stark för produkter i små till mellanstora serier som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet över hela produktlivscykeln.

UTMANINGEN

Ökade kundkrav på kontroll och struktur på NOTEs produktion, framför allt för komplexa produkter.

LÖSNINGEN

Ett system som ger både ökad kvalitet samt stora tids- och kostnadsbesparingar.

Med YieldSys kan man enkelt:

 • Säkerställa att varje enskild produkt har gått igenom alla produktionssteg
 • Hitta produktens vanligaste fel och åtgärda dem
 • Hålla koll på komplexa box-build-produkter som t.ex. vilka olika serienummer den består av

Skåvsjöholms konferensapp

Inbäddat vid Skåvsjöholmssundets strand ligger Skåvsjöholms konferensanläggning. Alltifrån arkitekturen till skulpturerna i den omgivande parken och konsten som hänger på väggarna andas 1960-tal. På Skåvsjöholm är miljöarbetet inte bara ett dokument. Omtanken om miljön genomsyrar hela verksamheten.

UTMANINGEN

Uppdraget var att förenkla vistelsen för Skåvsjöholms gäster och kunna förmedla förändringar, erbjudanden och nyheter på ett effektivt och miljömedvetet sätt, utöka den befintliga kundbasen samt frigöra tid för personal.

LÖSNINGEN

Lösningen blev en skräddarsydd app innehållande en minihemsida med all info om Skåvsjöholm, en inbyggd konferensmodul för konferensgäster med bl.a. schema, menyer och deltagarlistor och ett administrationsgränssnitt där allt med enkelhet uppdateras.

Bergrumsgaraget – JM AB

Bergrumsgaraget ägdes tidigare av Vin & Sprit AB och innehöll då bl.a. deras lager av alkoholhaltiga drycker. 1995 blev de av med bl.a. importmonopolet och lokalerna var då för stora för verksamheten. JM köpte marken 1998 och tanken var att på sikt omvandla bergrummet till garage för de boende som skulle flytta in i de planerade omkringliggande husen.

Läs mer på Bergrumsgaragets hemsida.

UTMANINGEN

Bergrumsgaraget skulle vid färdigställande innefatta 862 boendeparkeringar, 160 besöksparkeringar och 30 MC-platser fördelat över 5 olika tunnelrör i som mest 3 olika plan. Ingen boende skulle få ha en fast parkeringsplats och GPS-navigation skulle ej heller vara möjligt p.g.a. bergets tjocklek. Så hur skulle vi då skapa trygghet och enkelhet för främst de boende som dagligen skulle nyttja garaget?

LÖSNINGEN

Vi skapade en parkeringsapp så de boende med lätthet skulle hitta sin parkerade bil – oavsett vem som parkerat den. Vi gjorde en hemsida där man steg för steg kan få reda på hur parkeringsappen fungerar, få aktuell information om Bergrumsgaraget och läsa om dess spännande historia. Därutöver togs även informationstavlor fram för underlättande av navigering i garaget.

Referenser

Gillar du det du ser?

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster, tveka inte att kontakta oss.

0176-65 52 90

Ring oss gärna, vi gillar det!

E-POST

Skriv ett par rader, vi återkopplar!

Rely IT Norrtelje AB

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje